Scootmobiel verzekering - Online scootmobiel verzekeren

Premie berekenen
Scootmobiel verzekering

Scootmobiel verzekeren

Scootmobiel verzekering

Uw scootmobiel is een belangrijk en waardevol bezit. Wanneer er iets met het voertuig gebeurd is het fijn als u een goede scootmobiel verzekering heeft. Bij Geldshop Verzekeringen kunt u een goede verzekering voor uw scootmobiel afsluiten. U kunt deze verzekering online afsluiten. Bent u benieuwd naar de premie? Binnen enkele minuten heeft u de premie op uw beeldscherm.

Varianten scootmobiel verzekering

  • W.A. verzekering
    De W.A. verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) is wettelijk verplicht. Deze verzekering dekt de schade die u met uw scootmobiel veroorzaakt aan anderen en waarvoor u bij wet aansprakelijk bent. De schade die door uw schuld aan uw eigen scootmobiel is veroorzaakt wordt niet gedekt.
  • W.A. volledig casco verzekering
    Met deze verzekering is uw scootmobiel ook verzekerd tegen diefstal en overige schade.

Andere aanvullende opties waarvoor u kunt kiezen met de verzekering voor uw scootmobiel zijn een ongevallen inzittenden verzekering en een rechtsbijstandverzekering.

Vervangend motorrijtuig voor scootmobiel

Deze verzekering is ook van toepassing op een vervangend, niet aan u toebehorend, gelijkwaardig motorrijtuig. Het eigen motorrijtuig moet dan door reparatie, revisie of een dergelijke behandeling tijdelijk niet beschikbaar zijn. Deze bepaling geldt gedurende maximaal 21 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de vervanging en voor zover er geen dekking is of zou zijn, indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, op enige andere polis, al dan niet van oudere datum. De huurkosten van het vervangende motorrijtuig worden niet vergoed.
scootmobiel verzekering

Schade scootmobiel

Heeft u schade aan uw scootmobiel? Dan is het goed dat u een scootmobiel verzekering heeft. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk uw schade meldt.

Bij schade is het om gebruik te maken van uw scootmobielverzekering tevens noodzakelijk dat u een Europees Schade Formulier invult en naar ons opstuurt. Het is belangrijk dat u uw handtekening en de handtekening van een eventuele tegenpartij niet vergeet. Het is verstandig dat u altijd een nieuw schadeaangifteformulier heeft. Als u geen schadeformulier heeft neem dan contact met ons op. Wij sturen u er direct één op. U kunt het schadeformulier ook downloaden.

Als onbekende derden schade aan uw scootmobiel hebben toegebracht dan adviseren wij u om onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Deze aangifte is belangrijk wanneer de schade verhaalt moet worden bij het Waarborgfonds.

 

 

Wij maken voor de beoordeling van onze dienstverlening gebruik van het beoordelingssysteem van TrustPilot. Op deze manier kunnen wij garanderen dat de beoordelingen 100% onafhankelijk zijn. Per 1 januari 2014 krijgen al onze relaties een beoordelingsformulier toegestuurd.